اوقات شرعی
 

 

درروز هاي 15 و 16 و 17 شهريور ماه به دو شيوه مجازي و حضوري آزمون  برگزار مي شود :

الف شيوه مجازي : با مراجعه به سايت شفق لينك حفظ قرآن قسمت آزمون ، ابتداي مشخصات خواسته شده را وارد نموده تا صفحه سوالات براي شما باز شود . پس از ورود به صفحه سوالات ، شما 25 سوال تستي را مقابل خود خواهيد ديد كه 250 ثانيه فرصت داريد به اين سوالات پاسخ دهيدو بعد از اين زمان صفحه بسته خواهد شد .( يعني هر سوال 10 ثانيه فرصت پاسخگوئي دارد .)

از اين 25 سوال 15 سوال مربوط به حفظ سور ، 5 سوال مربوط به ترجمه ، و 5 سوال مربوط به مفاهيم آن مي باشد

(( لازم به ذكر است در اين زمان محدود تنها كساني قادر به پاسخگوئي خواهند بود كه جزء مذكور را همراه با ترجمه حفظ كرده باشند ))

توجه: هر فرد مي توان دو بار در آزمون شركت نمايد و البته هر بار سوالات متفاوت خواهد يود

 

 

ب- شيوه حضوري :دانشجوياني كه به هر علت نمي توانند به سايت مراجعه نمايند در روز16 شهريور ماه به دفاتر نهاد استاني در ساعات اداري جهت برگزاري آزمون مطابق ضوابط مركز آزمون مراجعه نمايند 

نشست ریاست نهاد با اعضای همایش زیستی شناسی
جلسه رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان اردبیل با اعضای پژوهشی تازه های زیست شناسی سلولی و مولکولی کشور
جلسه رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان اردبیل با اعضای پژوهشی کنفرانس ملی تازه های زیست شناسی سلولی و مولکولی کشور با محوریت بررسی ابعاد مختلف این علم برگزار شد.