اوقات شرعی
 

کابر گرامی
با سلام
ضمن خوش آمد گویی، سایت قرآنی شفق جهت ارائه خدمات آموزشی ومحتوایی در زمینه حفظ جزء بیست و نهم  قرآن کریم مطالب زیر را حضورتان ارئه مینماید،امید است با بهرمندی از این مطالب بیش از پیش در مسیر انس با قرآن کریم موفق باشید:

الف – كتابچه گام اول براي حفظ (توصيه هايي براي حفظ قرآن كريم )

ب- ترتيل همراه با تكرار جزء 29 و داراي ترجمه

ج- فايل اندرويد حفظ جزء 29 همراه باترجمه و تفسير

د- شيوه ها و روش هاي حفظ قرآن و معرفي سايت ها و مراكز آموزشي قرآني

ه - نكات تفسيري ومفاهيم جزء 29 قرآن كريم

نشست ریاست نهاد با اعضای همایش زیستی شناسی
جلسه رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان اردبیل با اعضای پژوهشی تازه های زیست شناسی سلولی و مولکولی کشور
جلسه رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان اردبیل با اعضای پژوهشی کنفرانس ملی تازه های زیست شناسی سلولی و مولکولی کشور با محوریت بررسی ابعاد مختلف این علم برگزار شد.