اوقات شرعی
 
آدرس : استان اردبیل-میدان بسیج-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل- ساختمان علوم پایه- دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

تلفن تماس: 33716907

تلفکس: 33728029

نشست ریاست نهاد با اعضای همایش زیستی شناسی
جلسه رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان اردبیل با اعضای پژوهشی تازه های زیست شناسی سلولی و مولکولی کشور
جلسه رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان اردبیل با اعضای پژوهشی کنفرانس ملی تازه های زیست شناسی سلولی و مولکولی کشور با محوریت بررسی ابعاد مختلف این علم برگزار شد.